Vimmex 2021
WIRTUALNE MIĘDZYNARODOWE TARGI GÓRNICTWA
17-19 Marca 2021

Po przekroczeniu niemieckiej granicy, zauważamy zwiększoną ilość wiatraków i paneli solarnych – technologii pozwalających na pozyskiwanie energii z tzw. odnawialnych źródeł energii. I choć dzisiaj stanowią one podstawę obecnej polityki energetycznej naszego zachodniego sąsiada, nie możemy jednak zapomnieć, że jednym z sektorów przemysłu, dzięki któremu Niemcy stały się potęgą gospodarczą, było i jest górnictwo. Strategicznymi surowcami wydobywanymi na terenie kraju są węgiel brunatny oraz potas i sole potasowe, o których szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej, nie pomijając przy tym eksploatowanego przez wiele lat węgla kamiennego.

Węgiel kamienny


Węgiel kamienny przez długi czas stanowił jeden z wiodących surowców w Niemczech. Najsłynniejszym regionem jego występowania było Zagłębie Ruhry, z którego pochodziło aż 80% całkowitego wydobycia w kraju. Od końca II wojny światowej, aż do późnych lat 50. XX wieku wydobycie tego surowca w Niemczech gwałtownie rosło, zaspokajając zapotrzebowanie gospodarki. W samym 1950 r. wydobyto tutaj 122 mln ton węgla i do 1960 roku obserwowano tendencję wzrostową. Niestety, w kolejnych latach odnotowywano praktycznie same straty. Wydobycie węgla stało się zwyczajnie nieopłacalne, gdyż kraje takie jak Rosja oferowały sprzedaż tego surowca dwa razy taniej. W wyniku nierentowności kopalni podjęto decyzję o ich stopniowym zamykaniu. Plan wygaszania kopalni opracowano już w 1959 roku. Ostatnią niemiecką kopalnię wyłączono w grudniu 2018 roku i była nią kopalnia West w Zagłębiu Ruhry. Nie oznacza to jednak, że Niemcy całkowicie wycofali się z wykorzystywania węgla kamiennego. Ich roczne zapotrzebowanie wciąż wynosi ok. 40 mln ton rocznie, gdyż surowiec ten potrzebny jest do opalania ponad 60 elektrowni. Co więcej, nie wyklucza się także ponownego uruchomienia kopalni w przyszłości, ponieważ pokłady zalegające w ziemi są spore, a takie surowce jak ropa naftowa czy gaz ziemny zostaną wyczerpane w niedalekiej przyszłości.

Węgiel brunatny

W Niemczech znajdują się jedne z największych, światowych pokładów węgla brunatnego. Ich wielkość szacowana jest na ok. 80 mld ton, co stanowi 10% globalnych zasobów możliwych do wydobycia. Wydobycie tego surowca skupia się w skrajnie zachodniej i wschodniej części kraju, głównie w Nadrenii Północnej-Westfalii, Saksonii i Brandenburgii. Z kolei największe ilości węgla brunatnego spalane są w 45 elektrowniach węglowych, przy czym część z nich dla oszczędności leży blisko kopalni odkrywkowych.

Największe wydobycie odnotowujemy natomiast w Zagłębiu Nadreńskim, gdzie łącznie pozyskuje się ok. 100 mln ton tego surowca. Masowa eksploatacja jest możliwa na tym terenie dzięki największej na świecie koparce wielonaczyniowej, która w ciągu jednej doby potrafi wydobyć nawet 240 tys. ton węgla.

Potas i sole potasowe

Pierwsze złoża potasu odkryte na świecie, znaleziono w Niemczech w 1856 r. Ich zasoby mieściły się w pokładach soli kamiennej, co doprowadziło do uzyskania soli potasowych. W kolejnych latach okazało się, że surowiec ten stanowi doskonałej jakości nawóz i z takim przeznaczeniem zaczęto wykorzystywać go w rolnictwie. Dziś niemieckie złoża umożliwiają wydobycie K2O na poziomie do 0,8 miliardów ton, co daje Niemcom 4 miejsce w światowym rankingu wydobycia.

Poza węglem i solami, w Niemczech wydobywa się miedź i cynk, które ze względu na światowy popyt gwarantują przyszłościowe, żywotne górnictwo.

Podsumowując, warto zwrócić uwagę na fakt, że choć obecna polityka energetyczna Niemiec wspiera “Energiewende” (czyli transformację energetyczną), to jej strukturę tworzą nadal trzy filary. Zaliczyć należy do nich: odnawialne źródła energii, energię jądrową oraz kopalne źródła energii, które wciąż stanowią ponad 40% miksu energetycznego.