Vimmex 2021
WIRTUALNE MIĘDZYNARODOWE TARGI GÓRNICTWA
17-19 Marca 2021

USA stanowią jedną z najpotężniejszych gospodarek świata. Posiadają i eksploatują ogromne zasoby surowców mineralnych w postaci węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, miedzi, ołowiu, cynku, potasu, złota czy rtęci. Nie są one jednak do końca wykorzystywane, co wynika ze szczególnej polityki państwa. Amerykanie bowiem wolą skupować surowce od innych krajów, po to, by w przyszłości jako jedyne państwo na świecie dysponować określonymi kopalinami.

Poznajcie najważniejsze surowce mineralne wydobywane w Ameryce:

Ropa naftowa

Obecnie ropa naftowa jest najważniejszym surowcem energetycznym Stanów, gdyż to wokół niej skupia się polityka zewnętrzna i wewnętrzna kraju. Największe złoża ropy naftowej występują na Nizinie Zato­kowej i szelfie Zatoki Meksykańskiej, a od końca lat 70. wydobywa się ją również na północy Alaski (24% produkcji krajowej).

Warto wspomnieć, że od 2008 roku w Stanach Zjednoczonych postępuje sukcesywny i dynamiczny przyrost produkcji ropy naftowej wydobywanej ze skał łupkowych. Podobną metodą pozyskuje się go w innych krajach, jednak jedynie Amerykanom udało się w sposób opłacalny i na szeroką skalę wydobywać ropę z łupków. Zagwarantowała ona bezpieczeństwo energetyczne i doprowadziła do silnego wzrostu wydobycia ropy w kraju (2018 r. - 11,700 mln b/d).

Gaz ziemny

Gaz ziemny zajmuje trzecie miejsce w zużyciu energii pierwotnej kraju i razem z ropą naftową pokrywa 61% konsumowanej energii. Surowiec ten pozyskiwany jest ze złóż towarzy­szących ropie naftowej oraz ze samoistnych pokładów. Są one zlokalizowane głównie w Tek­sasie i Luizjanie (łącznie ponad 60% wydo­bycia krajowego) oraz w Nowym Meksyku, Wyoming i Oklahomie (pole gazowe Hugo­ton). W ostatnim czasie Stany Zjednoczone dostrzegają również strategiczne i geopolityczne znaczenie gazu łupkowego, a według prognoz amerykańskiego Departamentu Energii, do 2035 r. może on zaspokajać 45% konsumpcji gazu ziemnego w USA.

Ciekawostką jest, że z początkiem XXI wieku w USA skonsumowano ponad 650 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Wówczas, ok. 60 % konsumpcji gazu pokrywana była przez własne wydobycie, a pozostała część sprowadzana była głównie transportem przesyłowym z sąsiedniej Kanady. Ponadto, od 2017 roku Stany Zjednoczone są eksporterem netto gazu ziemnego, mimo że zużywają go najwięcej ze wszystkich krajów na świecie. Uważa się jednak, że zużycie to będzie systematycznie spadać, gdyż z roku na rok rośnie udział odnawialnych źródeł energii, i ogólnie, energooszczędnej gospodarki.

Węgiel kamienny

Stany Zjednoczone posiadają duże (ok. 220 mld t) zasoby węgla kamiennego (głównie koksującego i antra­cytu), który w przeważającej większości wydobywa się metodą odkrywkową. Największe zagłębia węglowe występują na Wielkich Równinach, w Appalachach i Górach Skalistych, a głównymi producentami węgla kamiennego, są stany położone w Appalachach.

Trzeba nadmienić, że w ostatnich latach wydobycie węgla w Stanach sukcesywnie spada, a w 2019 roku było ono najniższe od 1978 roku. W związku z tym Amerykański Urząd Informacji Energetycznej (Energy Information Administration – EIA) prognozuje, że zużycie węgla w 2020 r. w USA będzie o 23 proc. mniejsze niż przed rokiem.

Rudy żelaza, miedzi, cynku i ołowiu

Najbogatsze złoża rud żelaza występują w stanie Minnesota, gdzie większość rud wydobywana jest sy­stemem odkrywkowym oraz w Alabamie, Mis­souri, Wyoming i Utah. W przypadku rud miedzi ponad 90% krajowego wydobycia pochodzi z Arizony (największa kopalnia w Monendi), Utah (wielka kopalnia odkrywkowa w Bingham) i No­wego Meksyku. Z kolei rudy cynku i ołowiu pozyskiwane są z rejonów Missouri, gdzie odbywa się ok. 40% krajowej produkcji oło­wiu, a także z Idaho, Montany, Arizony, Kolorado i Tannessee, gdzie przypada ok. 20% krajowej produkcji cyn­ku.

Na sam koniec warto podkreślić, że aktualna polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych, wyrażona w dokumencie “Blueprint for Secure Energy Future" zakłada znaczące ograniczenie konsumpcji ropy naftowej przez gospodarkę amerykańską. Do 2035 r. planuje się przekształcenie 80% amerykańskiego sektora elektro-energetycznego na różnorodne, czyste źródła energii (clean energy sources) oraz opracowanie i wdrożenie technologii zmniejszających zużycie tradycyjnych paliw w transporcie.