Vimmex 2021
WIRTUALNE MIĘDZYNARODOWE TARGI GÓRNICTWA
17-19 Marca 2021
Chiny to światowa potęga pod względem wydobycia, produkcji i konsumpcji zasobów mineralnych. Baza zasobowa Państwa Środka obejmuje niemal wszystkie znane rodzaje kopalin, co wynika z ogromnej powierzchni i zróżnicowanej budowy geologicznej kraju. Chińska Republika Ludowa jest światowym liderem w wydobyciu ok. 40 różnych surowców, jednak najważniejszymi są te, które gwarantują energetyczne bezpieczeństwo kraju. Poznajcie najważniejsze sektory chińskiego wydobycia:

Węgiel

Górnictwo węgla kamiennego, antracytu i węgla brunatnego ma największy udział w łącznym wydobyciu kopalin. Dla przykładu, w grudniu 2018 roku wydobycie węgla w Chinach wzrosło o 2,1% w ujęciu rocznym (320,38 mln ton) i był to najlepszy wynik miesiąca od połowy 2015 r. Dla Chińczyków węgiel kamienny (i w mniejszym stopniu brunatny) to podstawa bezpieczeństwa energetycznego – tutaj z węgla otrzymuje się blisko 2/3 całościowej energii elektrycznej. Niestety, odkryte już zasoby wystarczą Chińczykom na około sto lat intensywnej eksploatacji, dlatego też stale poszukuje się nowych pokładów i przygotowuje plany budowy kolejnych kopalni. Ciekawostką jest, że w samym 2018 roku zatwierdzono budowę siedmiu nowych kopalni, a w latach 2017-2018 zwiększono własne zdolności wydobywcze węgla o 194 milionów ton. Dziś Chiny są w posiadaniu ponad 3000 działających kopalni, co stoi w sprzeczności z unijnymi ustaleniami. Chiny, jako największy konsument i producent węgla na świecie, zobowiązały się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2030 r. Już dziś wiadomo, że nie osiągną docelowego poziomu emisji „zerowej netto” obiecanego Unii Europejskiej do co najmniej 2050 roku.


Ropa naftowa

Pod względem wielkości posiadanych złóż ropy naftowej Chińska Republika Ludowa znajduje się na dziewiątym miejscu na świecie, a wielkość tych złóż szacuje się na ponad 147 mld baryłek. Według oficjalnych danych w okresie styczeń - kwiecień 2020 wydobycie ropy naftowej w Chinach wyniosło 64,4 mln ton, czyli o 2% więcej, niż w analogicznym okresie roku 2019. Warto podkreślić, że pomimo posiadania własnych zasobów tego surowca, Chiny są jego największym importerem. W raportowanym okresie Państwo Środka importowało 167,61 mln ton ropy, notując wzrost o 1,7% w stosunku do ubiegłego roku. Chiny w ostatnim czasie masowo skupują ropę naftową ze względu na stosunkowo niskie rynkowo ceny. Najnowsze dane dotyczące handlu zagranicznego Chin pokazują, że w sierpniu tego roku import ropy naftowej do Państwa Środka znalazł się na poziomie 47,48 mln ton, czyli średnio 11,18 mln baryłek dziennie. Rekord padł jednak pod koniec czerwca tego roku, kiedy Chiny zakupiły ok. 73 mln baryłek ropy. Dla zobrazowania – taka ilość odpowiada około ¾ globalnego, rocznego popytu, a potężne zamówienie trzeba było transportować przy pomocy 59 statków.


Gaz ziemny i gaz łupkowy

Złoża gazu ziemnego będące w posiadaniu Chińskiej Republiki Ludowej są na 20 miejscu na świecie pod względem wielkości, a szacuje się je na 68,835 bilionów stóp sześciennych. W pierwszym kwartale tego roku wydobycie gazu ziemnego ukształtowało się na poziomie 64,4 mld m3 (wzrost o 10,3% r/r), a w samym kwietniu wydobyto 16,1 mld m3 gazu (wzrost o 14,3%). Dla Chin bardzo istotne są też złoża gazu łupkowego, będące największymi na świecie. Ich wielkość szacuje się na ok. 36 bln m3, a największe złoża tego surowca położone są w prowincji Syczuan oraz sąsiadujących z nią prowincjach nadmorskich, gdzie znajduje się 764,3 mld m3 surowca. Na koniec warto wspomnieć, że Chiny stale korzystają z możliwości źródeł odnawialnych, jednak nie przynoszą one znaczącego udziału. Wśród nich największe znaczenie mają elektrownie wodne korzystające ze spadku wody, które zaznaczają 22% udział w wytwarzaniu energii elektrycznej. Są one zainstalowane na dwóch wielkich rzekach – Jangcy oraz Huang He i w samym 2011 roku dostarczały one najwięcej takiej energii na świecie (230 gigawatów mocy). Pozostałe źródła odnawialne dostarczają ok. 7% łącznej produkcji prądu, z czego energia wiatrowa odpowiada za 6%, a energia słoneczna za 1% wytworzonej energii elektrycznej.