Vimmex 2021
WIRTUALNE MIĘDZYNARODOWE TARGI GÓRNICTWA
17-19 Marca 2021

Rosja jest krajem bogatym w paliwa kopalne: jest w światowej czołówce pod względem zasobów gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla kamiennego. Kraj ten znajduje się również w ścisłej czołówce producentów i eksporterów tych surowców. Dla zobrazowania - Federacja Rosyjska zajmuje 2. miejsce na świecie w zakresie eksportu ropy naftowej (za Arabią Saudyjską), 15. miejsce w sprzedaży gazu ziemnego, a także jest trzecim co do wielkości eksporterem złota i liderem wydobycia diamentów.

Poznajcie najważniejsze sektory rosyjskiego wydobycia, które pamięta jeszcze epokę Piotra I:


Ropa naftowa – Rosja znajduje się w trójce liderów światowego wydobycia ropy. Dziennie wydobywa się tutaj 11 mln baryłek, co stanowi 14 proc. światowej produkcji. Pod koniec 2018 roku rosyjskie ministerstwo zasobów naturalnych i ekologii oszacowało wartość tego surowca na 74,5 bln rubli, co stanowi 71,7 proc. PKB kraju. Natomiast najbardziej zasobnymi w ten surowiec terenami są okolice Syberii Zachodniej w regionach Timańsko – Peczorskim oraz Wołżańsko – Uralskim.

Gaz ziemny – rosyjskie złoża gazu ziemnego są jednymi z największych na świecie. Ich wartość szacuje się na 14,11 bln rubli (220 mld dol.), a wydobyty surowiec w ogromnych ilościach dostarczany jest rurociągami m.in do krajów Europy Zachodniej. Największe złoża gazu ziemnego występują na Syberii i półwyspie Jamał i stąd też bezpośrednio transportuje się go rurociągami do odbiorców.

Węgiel energetyczny – to właśnie ten surowiec pamięta jeszcze czasy Piotra I. To jemu po raz pierwszy pokazano bryłę czarnego minerału, którą w okolicach dzisiejszego ośrodka górniczego Szachty poddano spalaniu. Współcześnie Rosja ma 14 procentowy udział w światowym handlu węglem i ustępuje pod tym względem tylko Australii i Indonezji. Wartość tych złóż została oszacowana na 1,85 bln rubli, a terenem ich występowania jest Syberia w okręgach Kuźnieckim, Kańskim, Aczyńskim, Irkuckim oraz Peczorskim.

Złoto – według raportu Fitch Solutions wynika, że do 2030 roku Rosja zostanie największym światowym wydobywcą złota. Do naszych wschodnich sąsiadów wówczas należeć będzie 11,6 proc. światowego rynku złota, natomiast w tej chwili jest to 10,6 proc. Krajowe zasoby złota są warte 0,61 bln rubli, a ich największe pokłady znajdują się na Syberii oraz w regionach położonych na dalekim wschodzie państwa skąd pochodzi 2/3 krajowego wydobycia.

Złoża diamentów – Rosjanie już w latach 30. XX wieku podejrzewali, że na Syberii znajdują się złoża diamentów. Ostatecznie znaleziono je w latach 50., a pierwsze wydobycie ruszyło w 1957 roku. Dziś Rosjanie są w posiadaniu największej na świecie kopalni diamentów “Ajchał” osadzonej w Jakucji, gdzie przypada ok. ¼ światowej produkcji. Znajdujące się na tym terenie złoża oszacowano na 0,55 bln rubli, a szczytowy udział w ich wydobyciu ma rosyjski koncern Alrosa, który jest największym potentatem na rynku diamentów. Grupa odpowiada za 95 proc. produkcji w Rosji, a ich kopalnie pokrywają 27 proc. światowego wydobycia.

Tak naprawdę o surowcach Rosji można by pisać jeszcze wiele, bowiem w ogromnych i dzikich połaciach rosyjskiego terenu znajdują się praktycznie wszystkie pierwiastki, jakie możemy znaleźć na tablicy Mendelejewa. Poza powyższymi surowcami możemy tu jeszcze natrafić na niezliczone zasoby rud żelaza, niklu, tytanu, miedzi, cynku, cyny, srebra, kwarcu, a nawet platyny, która jest niezwykle rzadkim surowcem na świecie.