Vimmex 2021
WIRTUALNE MIĘDZYNARODOWE TARGI GÓRNICTWA
17-19 Marca 2021

Sytuacja bez precedensu, jaką jest obecny globalny kryzys gospodarczy, wywołany przez epidemię SARS-CoV-2, oraz przybierająca na sile, prowadzona w Unii Europejskiej, kampania antywęglowa, skłoniły Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową do podjęcia innowacyjnych działań na rzecz promocji całego sektora górniczego, przy jednoczesnym zachowaniu maksimum bezpieczeństwa.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom jej Członków, podjął decyzję o organizacji w dniach 17-19 marca 2020 Wirtualnych Międzynarodowych Targów Górnictwa VIMMEX 2021. Te sposób prezentacji, w dobie globalnego lockdownu, staje się coraz bardziej popularny na świecie i jest równie efektywny, jak stosowany już z powodzeniem w wielu firmach tryb pracy zdalnej, tzw. home office.

Minimalizuj koszty. Minimalizuj ryzyko. Zwiększ zasięg.

Głównym celem tego nowatorskiego projektu promocyjnego jest wsparcie przemysłu około górniczego w czasach, gdy tradycyjne formy wystawiennicze są nieosiągalne, zarówno z
uwagi na związane z pandemią ograniczenia w podróżowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, jak też ze względu na wysokie koszty. Niewątpliwie przyczyni się on również do rozpropagowania polskiej innowacyjnej myśli technicznej na rynkach międzynarodowych


Do współpracy zaprosiliśmy polskie i zagraniczne media branżowe, ambasady, organizacje branżowe oraz przedstawicieli przemysłu wydobywczego z krajów górniczych. O patronaty honorowe zwróciliśmy się do Ministra Aktywów Państwowych, Minister Rozwoju, Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta EURACOAL, Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, rektorów Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej.


Przez trzy listopadowe dni nasi Wystawcy będą mieli możliwość zaprezentowania swojej oferty w wirtualnej hali wystawienniczej potencjalnym klientom z całego świata – bez konieczności delegowania licznych pracowników do obsługi stoiska targowego, ponoszenia kosztów jego budowy, transportu eksponatów, podróży służbowych, zakwaterowania, produkcji materiałów reklamowych etc. Najważniejszą jednak zaletą przedmiotowego projektu jest całkowita eliminacja ryzyka zakażenia.

Od Limy po Sachalin - traf ze swoją ofertą na drugi koniec świata.
ORGANIZATOR

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca m.in. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.

Działamy na podstawie dwóch ustaw: o izbach gospodarczych oraz o organizacjach pracodawców.

Reprezentujemy swoich członków jako przedsiębiorców, ale także jako pracodawców, w tym wobec związków zawodowych pracowników (m.in. poprzez prowadzenie sporów zbiorowych, zawieranie  i wypowiadanie ponad zakładowych układów zbiorowych prac oraz innych porozumień).

Naszym celem jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

Zajmujemy się nie tylko sprawami ważnymi dla górnictwa, ale także wszelkimi
kwestiami ważnymi dla przedsiębiorców i pracodawców.

Plan hali
Patronat honorowy
Patronat medialny
ZOSTAŃ WYSTAWCĄ

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Wirtualnych Międzynarodowych Targach Górnictwa VIMMEX 2021 prosimy o kontakt z Dyrektorem Biura GIPH, Agatą Zielińską, pod numerem telefonu 

+48 661 708 750, adres e-mail: biuro@giph.com.pl lub biurozarzadu@giph.com.pl

oraz Zastępcą Dyrektora Biura GIPH, Milenią Dębowską

+48 577 256 265, adres e-mail: biuro@giph.com.pl lub wydawnictwo@giph.com.pl


Jeżeli oczekują Państwo kontaktu z naszej strony, prosimy o pozostawienie swojego adresu e-mail: